Ανά Κατηγορία


Κατηγορία: Λογοτεχνία

Παναγιώτα Π. Λάμπρη ''Εν οδύναις''

by Σωκράτης Βασιλείου

Posted on April 26, 2017 at 10:20 PM


Εν οδύναις

Η Παναγιώτα Λάμπρη, εκπαιδευτικός με βαθιά εκπαιδευτική γνώση και ικανή κοινωνική και πολιτική σκέψη, αφήνει, κατά καιρούς, το συναισθηματικό της κόσμο να φτερουγίζει ελεύθερα και τη διάνοιά της να προσεγγίζει θέματα, πρόσωπα και καταστάσεις, που άγγιξαν την ευαισθησία του χαρακτήρα της και την ευγένεια του ψυχισμού της.

Read More